تقويم آموزشي
 

 

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1399-1398

 

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

 

نيمسال تحصيلي

شنبه 1398/06/30

يكشنبه 1398/11/06

 

ثبت نام و انتخاب واحد

 

شنبه 1398/06/09

دوشنبه 1398/06/11

برگزاري كلاس ها

 

شنبه 1398/06/30

جمعه 1398/10/20

حذف و اضافه

 

شنبه 1398/07/13

يكشنبه 1398/07/14

مهلت درخواست حذف اضطراري

 

دوشنبه 1398/07/15

چهارشنبه 1398/09/27

مهلت اجراي حذف اضطراري

 

دوشنبه 1398/07/15

دوشنبه 1398/10/02

ارزشيابي اساتيد

 

سه شنبه 1398/10/03

دوشنبه 1398/10/16

ثبت نام مقدماتي 3982

شنبه 1398/10/07

يكشنبه 1398/10/08

امتحانات

 

شنبه 1398/10/21

يكشنبه 1398/11/06

   

 

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1399-1398

 

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

 

نيمسال تحصيلي

شنبه 1398/11/19

دوشنبه 1399/04/09

 

ثبت نام و انتخاب واحد

 

دوشنبه 1398/11/14

چهارشنبه 1398/11/16

برگزاري كلاس ها

 

شنبه 1398/11/19

جمعه 1399/03/23

حذف و اضافه

 

شنبه 1398/12/03

يكشنبه 1398/12/04

مهلت درخواست حذف اضطراري

 

دوشنبه 1398/12/05

يكشنبه 1399/02/28

مهلت اجراي حذف اضطراري

 

دوشنبه 1398/12/05

چهارشنبه 1399/02/31

ارزشيابي اساتيد

 

شنبه 1399/03/03

جمعه 1399/03/16

ثبت نام مقدماتي 3991

 

شنبه 1399/03/10

يكشنبه 1399/03/11

امتحانات

 

شنبه 1399/03/24

دوشنبه 1399/04/09

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/17
تعداد بازدید:
2871
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.