شهریه

شهریه نوبت دوم دانشجویان مقطع کارشناسی به ریال

                                                                                     (از ابتدای سال تحصیلی 1400-1399)

ثابت

هر واحد عمومی

هر واحد تئوری

هر واحد عملی

هر واحد نظری پایان نامه

هر واحد عملی پایان نامه

12/000/000

2/500/000

3/400/000

4/600/000

5/700/000

5/700/000

 
دانشجویان اتباع غیر ایرانی (غیر بورسیه) که از طریق کنکور وارد دانشگاه می شوند، 40 درصد مبالغ فوق و دانشجویان اتباع غیر ایرانی که به صورت آزاد وارد دانشگاه می شوند 100 درصد مبالغ فوق به عنوان شهریه برای آنان لحاظ خواهد شد. 
 
 بورس تشویقی، ویژه دانشجویان نوبت دوم کارشناسی
به منظور تشویق دانشجویان هر دوره ورودی دانشگاه در سهمیه ی نوبت دوم مقطع کارشناسی در هر نیم سال تحصیلی، پس از نیمسال تحصیلی اول، 20 درصد دانشجویان برتر سهمیه نوبت دوم آن ورودی، که دارای معدل کل بالای 16 بوده و در نیمسال قبل حداقل 16 واحد گذرانده باشند، مشمول بخشودگی شهریه معادل 15 درصد شهریه کل (ثابت و متغیر) آن نیم سال می شوند.
- در نیم سال اول که واحدهای دانشجویان توسط دانشکده تعیین می شود، شرطی برای حداقل واحد گذرانده در نظر گرفته نمی شود.
- اعطای این بورس تشویقی، تنها مربوط به تحصیل در سنوات مجاز آموزشی است.
- این بورس، ویژه دانشجویان نوبت دوم کارشناسی است و به دانشجویان بازگشت به تحصیل، که مشمول پرداخت شهریه می شوند، تعلق نمی گیرد.
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/02
تعداد بازدید:
25427
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.