اطلاعيه شماره 3 دانشجويان ورودي سال 1398 (اطلاعيه ثبت نام)

  

مدارك، جدول زمانبندي و فرم‌هاي لازم براي ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان كارشناسي
 آزمون سراسري سال 1398

ضمن عرض تبريك و خوش‌آمد و با آرزوي توفيق، به اطلاع مي‌رساند نظر به دو مرحله‌اي بودن ثبت‌نام، پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به طور دقيق و كامل متن اطلاعيه ذيل را مطالعه نموده و پس از تكميل مدارك و فرم‌هاي لازم، مطابق با جدول زمانبندي جهت تحويل مدارك و پذيرش نهايي به محل اعلام شده مراجعه نمايند (لينك دريافت جدول زمانبندي در انتهاي اطلاعيه ارائه شده است).

v    اقدامات الزامي قبل از مراجعه حضوري:

v دريافت و تكميل فرم‌هاي ثبت‌نام؛ اين فرمها از لينك مربوطه در انتهاي اطلاعيه قابل دريافت
 مي‌باشد.

v انجام ثبت‌نام الكترونيكي؛ از ساعت 13 روز دوشنبه 1398/06/25 لغايت چهارشنبه 10 صبح 1398/06/27، در سايت آموزشي دانشگاه به آدرس http://golestan.kntu.ac.ir امكان‌پذير خواهد بود (لينك دريافت راهنماي ثبت‌نام الكترونيكي در انتهاي اطلاعيه ارائه شده است).

* توجه (1): مرحله اول پذيرش با توجه به مدارك بارگذاري شده صورت مي گيرد. لذا بارگذاري مدارك به صورت دقيق، مطابق با موارد اعلام شده در راهنما، مرتبط با موضوع خواسته شده و همچنين خوانا بودن مدرك بسيار ضروري و الزامي مي‌باشد. در صورت مخدوش، نامربوط و يا ناصحيح بودن مدرك بارگذاري شده، پذيرش انجام نخواهد شد و عواقب ناشي از آن بر عهده پذيرفته شده مي‌باشد.

* توجه (2): كنترل مدارك الكترونيكي از روز سه شنبه 1398/06/26انجام مي‌پذيرد، وضعيت كليه مدارك پس از بارگذاري و ارسال، در حالت اوليه "عدم تأييد" قرار خواهد داشت و طي روزهاي مذكور و پس از بررسي توسط كارشناسان، به حالت نهايي "تأييد" و يا "عدم تأييد با ذكر علت" تغيير خواهد يافت.

* توجه (3): نظر به بايگاني تصاوير بارگذاري شده در آرشيو الكترونيكي مدارك دانشجويان، بارگذاري كپي مدارك قابل قبول نبوده و الزاماً مي‌بايست تصوير اصل مدارك در محل خواسته شده و در رديف مربوط به آن مدرك بارگذاري گردد.

* توجه (4): از آنجايي‌كه ثبت‌نام قطعي پذيرفته‌شدگان پس از تأييد اطلاعات و مدارك بارگذاري شده توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه و تحويل مدارك در زمان مقرر خواهد بود و شرط انجام پذيرش نهايي تأييد ثبت‌نام الكترونيكي و به عبارتي تأييد كليه مدارك بارگذاري شده مي‌باشد، لازم است پذيرفته‌شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سامانه آموزشي گلستان كنترل و نواقص اعلام شده را برطرف نمايند تا در مراحل بعدي، پذيرش نهايي امكان‌پذير گردد (نحوه اطلاع از وضعيت مدارك در راهنماي ثبت‌نام الكترونيكي توضيح داده شده است).


 

مدارك لازم جهت بارگذاري در سيستم آموزشي در حين ثبت‌نام الكترونيكي:

 

1-    اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي / اصل مدرك يا گواهي پايان دوره متوسطه دوم (عكس‌دار، با مهر و امضاء مدير مركز پيش‌دانشگاهي و با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي).

 

2-    اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد (عكس‌دار، با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك).

 

 

3-    اصل يا گواهي مدرك تحصيلي (دوره چهار ساله، دوره شش ساله و يا هنرستان) براي فارغ‌التحصيلان نظام‌ قديم آموزش متوسطه (عكس‌دار، با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم).

 

4-    اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي) در هر يك از سال‌هاي 1384 تا 1397 (عكس‌دار، با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش و ذكر كلمه فارغ‌التحصيل در آن.)

* توجه: ضروري است يك برگ كارنامه كلي شامل كليه سال‌هاي دوره متوسطه به‌صورت يكجا، به عنوان كارنامه تحصيلي ديپلم بارگذاري گردد، لطفا از بارگذاري كارنامه‌هاي سالانه مجزا خودداري فرماييد.

 

5-    اصل كارنامه تحصيلي مقطع پيش‌دانشگاهي/ اصل كارنامه دوره متوسطه دوم (عكس دار، با امضاء و ممهور به مهر پيش دانشگاهي يا سازمان آموزش و پرورش).

 

6-    اصل كارنامه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم (عكس دار، با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش و ذكر كلمه فارغ‌التحصيل در آن).

 

7-    اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني براي دارندگان مدرك كارداني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و يا اصل و گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش (تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ 31 شهريور ماه 1398).

 

8-    مدرك وضعيت نظام‌وظيفه (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ 20  دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ درآزﻣﻮن (دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎرهﻳﻚ)).

                                             i.          فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموزان سال آخر دوره متوسطه روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و همچنين فارغ‌التحصيلان دوره پيش‌دانشگاهي و دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا 20 سالگي و به شرطي كه وارد غيبت نشده باشند، در قسمت مربوطه صفحه اول شناسنامه و يا كارت ملي خود را بارگذاري نمايند به نحوي كه مشخصات فردي (نام و نام‌خانوادگي) و تاريخ تولد به طور واضح قابل رويت باشد.

                                          ii.          كارت پايان خدمت / كارت‌ معافيت.

                                        iii.          گواهي فراغت از تحصيل مقطع پيش‌دانشگاهي (حضوري) كه يك سال از تاريخ آن نگذشته باشد و يا برگ اعزام به خدمت بدون غيبت، كه تاريخ اعزام آن سپري نشده باشد براي متولدين سال 1378 و قبل از آن، كه به صورت حضوري مدرك پيش‌دانشگاهي اخذ نموده‌اند.

                                         iv.         گواهي پايان خدمت تا تاريخ 31 شهريور سال 1398 براي سربازاني كه تا تاريخ مذكور دوره خدمت ضرورت آنها به پايان خواهد رسيد.

                                           v.          برگه معافيت موقت (پزشكي، كفالت، و ساير ...) بدون غيبت، در مدت اعتبار آن.

                                         vi.         متولدين سال 1354 و قبل از آن به شرطي كه تغيير سن نداده باشند (اين قبيل داوطلبان در قسمت مربوطه كارت معافيت دائم (معافيت سني، عنايت مقام معظم رهبري) و يا صفحه اول شناسنامه و يا كارت ملي خود را بارگذاري نمايند به نحوي كه مشخصات فردي (نام و نام‌خانوادگي) و تاريخ تولد به طور واضح قابل رويت باشد).

 

                                      vii.         كاركنان شاغل رسمي در نيرو هاي نظامي و انتظامي با ارائه گواهي موافقت از يگان مربوطه.

                                    viii.         كاركنان وظيفه (سربازان درحال خدمت) بدون غيبت اوليه به شرطي كه در مقطع كارشناسي و بالاتر پذيرفته شوند.

                                         ix.          متعهدين خدمت در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها در صورت ارائه موافقت‌نامه از بالاترين مقام وزارت يا سازمان متبوع.

                                           x.          فارغ‌التحصيلان ديپلم يا پيش‌دانشگاهي، مشروط بر آن كه ديپلم شاخه‌هاي فني و حرفه‌اي و كار و دانش را حداكثر تا سن 22 سالگي و پيش‌دانشگاهي را تا پايان 24 سالگي، تحصيل خود را به صورت پيوسته و حضوري به اتمام رسانده باشد و مشروط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در مقطع ديپلم يا پيش‌دانشگاهي تا زمان قبولي قطعي و ثبت‌نام در دانشگاه بيش از يك سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشد.

 

 

**دريافت مدارك و ثبت‌نام قطعي از پذيرفته‌شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

                                         xi.          طلاب علوم ديني دارنده مدرك ديپلم يا پيش‌دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه، به شرطي كه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان يا اصفهان تأييد نمايد كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل نمايد، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است (اينگونه دانشجويان براي ثبت‌نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت‌نامه حوزه علميه مربوطه را ارائه نمايند).

                                      xii.         دانشجويان انصرافي درصورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اينكه قبلاً ( از تاريخ 22 آبان 1390 به بعد ) از امتياز يك بار انصراف استفاده نكرده باشند.

 9-    كارت ملي.

10- كل صفحات شناسنامه.

 11- گواهي رسمي موافقت با ادامه تحصيل تمام وقت و بدون قيد و شرط از ارگان محل خدمت 

(مخصوص كاركنان دولت و پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي كشور).

 12-                       عكس 4×3، تمام رخ، تهيه شده در سال جاري (با توجه به صدور مدارك تحصيلي عكس‌دار، عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از kb 8 و كمتر از kb 15 بارگذاري شود، تغيير عكس پس از پذيرش در سيستم گلستان امكان‌پذير نخواهد بود).

توجه: از عكس پرسنلي اسكن شده استفاده نموده و از گرفتن عكس با موبايل خودداري فرماييد

  

13- دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و ...).

 

14-                        فرم‌هاي لازم جهت ثبت نام

 

پذيرفته‌شدگان موظفند فرم‌هاي زير را پس از دانلود، چاپ، تكميل و امضاء كرده و مجدداً به همراه ساير مدارك در قسمت مشخص شده در سامانه آموزشي گلستان بارگذاري نمايند.

* توجه: مجدداً تأكيد مي‌گردد فرم‌ها مي‌بايست تكميل شده و فرم‌هاي بدون مشخصات و بدون امضا قابل‌قبول نمي‌باشد، ضمناً ضروري است فرم‌ها در رديف مربوط به خود بارگذاري شوند، فرم‌هاي بارگذاري شده در رديف‌هاي نادرست قابل پذيرش نمي‌باشند. لطفاً قبل از چاپ هر فرم به توضيحات مندرج در مقابل نام فرم توجه نماييد.

ضمناً جهت سهولت در امر ارسال كليه فرم‌ها شماره‌گذاري شده و مي‌بايست دقت گردد كه شماره ذكر شده بر روي فرم و شماره ذكر شده در عنوان مدرك در سامانه (در قسمت ارسال مدارك) يكسان باشد.

15-     فرم شماره 1: تعهد عدم تحصيل همزمان (كليه پذيرفته شدگان)

     16-  فرم شماره 2: تعهد دانشجويان انصرافي (فقط دانشجويان انصرافي دوره‌هاي روزانه).

17-  فرم شماره 3: تعهد ارائه مدرك تحصيلي در مهلت مقرر (مخصوص دانشجويان فاقد مدرك تحصيلي).

18-      فرم شماره 4: تعهد آموزش رايگان (پذيرفته‌شدگان سهميه‌هاي منطقه 1، خانواده معظم شهدا، شاهد، رزمندگان، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي).

19-    فرم شماره 5: تعهد آموزش رايگان (پذيرفته‌شدگان سهميه‌هاي مناطق 2 و 3).

20-                       فرم شماره 6: تعهد ارائه تأييديه تحصيلي (كليه پذيرفته‌شدگان).

21-                       فرم شماره 7: تعهد صحت مدارك بارگذاري شده (كليه پذيرفته‌شدگان).

22-                       فرم شماره 8: تعهد صحت سوابق تحصيلي (كليه پذيرفته‌شدگان).

23-                       فرم شماره 9: تعهد فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني (پذيرفته‌شدگان مذكر فارغ‌التحصيل مقطع كارداني كه وضعيت نظام‌وظيفه آنان "مشمول" است).

 

24-                       فرم شماره 10: مشخصات دانشجويان خارجي(پذيرفته‌شدگان افغاني و عراقي).

 

مدارك لازم جهت پذيرش نهايي (مراجعه مطابق جدول زمانبندي تحويل مدارك):

 

كليه پذيرفته‌شدگان پس از انجام ثبت نام الكترونيكي (اينترنتي) و مشاهده وضعيت تأييد نهايي در پردازش 16370 (مطابق روند اعلام شده در راهنماي پذيرش الكترونيكي)، موظفند شخصاً مطابق زمانبندي اعلام شده در تاريخ مقرر جهت احراز هويت و تطبيق مدارك، با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر (اصل شناسنامه و اصل كارت ملي )، اصل كليه مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري (كه پس از تكميل و اتمام مراحل ثبت‌نام الكترونيكي از سامانه قابل اخذ و چاپ مي‌باشد و ارائه آن جهت شروع فرايند پذيرش نهايي الزامي است) به دانشكده‌هاي مربوطه مراجعه نمايند.

 

* توجه: انجام ثبت‌نام الكترونيكي به منزله پذيرش دانشجو نبوده و ثبت‌نام قطعي پذيرفته‌شدگان پس از تأييد اطلاعات توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه و تحويل مدارك در زمان مقرر خواهد بود.

 

v   جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد.

v   جهت مشاهده جدول زمان‌بندي تحويل مدارك اينجا را كليك نماييد. (زمانبندي مراجعه حضوري به دانشكده)

* كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست جهت كسب اطلاعات لازم درخصوص ثبت نام خوابگاه دانشجويي به آدرس الكترونيكي  http://dorm.kntu.ac.ir   مراجعه  ياسوال خود را از طريق ارتباط با پنل اس ام اس 3000153600 مطرح نمايند.

** كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست جهت كسب اطلاعات درخصوص خدمات مركز مشاوره دانشگاه به آدرس الكترونيكي   http://moshavereh.kntu.ac.ir   مراجعه نمايند.

*** پذيرفته‌شدگان شاهد و ايثارگر و رزمندگان، جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

   

***       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات و تكميل فرم هاي مربوط به كارنامه سلامت روان به آدرس الكترونيكي http://portal.saorg.ir/mentalhealth   وكارنامه سلامت جسماني به آدرس الكترونيكي   http://portal.saorg.ir/physicalhealth مراجعه نمايند.

نكات مهم:

v   مطالعه دقيق اطلاعيه ثبت‌نام و راهنماي ثبت‌نام الكترونيكي، رعايت زمان‌بندي‌هاي اعلام شده، دقت در بارگذاري مدارك و كامل بودن مدارك اعلام شده در هنگام مراجعه، جهت جلوگيري از بروز مشكل در فرايند ثبت‌نام امري ضروري است.

v   تأكيد مي‌گردد پذيرفته‌شدگان در زمان مراجعه به دانشكده مي‌بايست اصل كليه مدارك بارگذاري شده را به همراه داشته باشند، شايان ذكر است كامل بودن مدارك جهت تكميل فرايند پذيرش نهايي الزامي است.

v   مجدداً تأكيد مي‌گردد ورود اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نبوده و ثبت‌نام قطعي پذيرفته‌شدگان پس از تأييد اطلاعات از طرف مديريت امور آموزشي دانشگاه و ارائه اصل مدارك توسط دانشجو در زمان مقرر خواهد بود.

v   درصورت بروز هرگونه مشكل در زمينه ثبت‌نام الكترونيكي، پذيرفته‌شدگان مي‌توانند با كانال تلگرام و ايتا @kntu_am يا آدرس الكترونيكي U.Paziresh@kntu.ac.ir مكاتبه نموده يا با شماره 02184064160 تماس  و راهنمايي دريافت نمايند (توجه: ذكر نام، نام‌خانوادگي، كدملي، رشته- گرايش قبولي و شماره تماس در ايميل ارسالي ضروري است).

مديريت خدمات آموزشي دانشگاه

25 شهريور ماه 1398

تعداد بازدید:
13199
تاریخ:
1398/06/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.