بارگذاري مدارك توسط دانشجويان ميهمان مشروط هيات علمي

بسمه تعالي

دانشجوي گرامي، لطفاً نسبت به دريافت، تكميل، اسكن و بارگذاري مدارك ذيل در سامانه گلستان اقدام فرمائيد.

*   فرم تعهد معدل ميهمان مشروط هيات علمي(تكميل شده در روز ثبت نام)

*   تصوير تمام صفحات شناسنامه

*   تصوير پشت و روي كارت ملي

*   تصوير اصل ديپلم يا گواهي متوسطه

* تصوير كارنامه كلي ديپلم(سه ساله دبيرستان)

*   تصوير اصل مدرك يا گواهي پيش دانشگاهي

*   تصوير كارنامه دوره پيش دانشگاهي

*   فرم تعهد عدم تحصيل همزمان

*   فرم تعهد آموزش رايگان

*   فرم تعهد ارائه تائيديه تحصيلي

*   فرم تعهد صحت مدارك بارگزاري شده

*   فرم اطلاعات فردي

*   تصوير صفحه مشخصات دفترچه بيمه

*   تصوير رسيد پستي درخواست ارزش تحصيلي

با سپاس / مديريت امور آموزش

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

تعداد بازدید:
428
تاریخ:
1395/07/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.