پرسش هاي متداول

پرسشهاي متداول دانشجويان

 

 

تعداد واحد قابل اخذ در نيمسال آخر

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

تعداد واحد قابل اخذ بصورت معرفي به استاد در نيمسال آخر

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

پرداخت شهريه به ازاي دروس با عدم كسب نمره قبولي

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

 

شرايط اخذ مدرك كارداني

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

تعداد درس مجاز حذف و اضافه و حذف اضطراري

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

شرايط محروميت از تحصيل

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

 

 

شرايط دوره كهاد

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

 

شرايط تغيير رشته داخلي

ورودي 91 تا 93

ورودي 94 تا 96

ورودي 97 و بعد

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/14
تعداد بازدید:
216
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.