تقويم آموزشي
 

 

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1398-1397

 

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

 

نيمسال تحصيلي

شنبه 1397/06/31

يكشنبه 1397/11/07

 

ثبت نام و انتخاب واحد

 

يكشنبه 1397/06/25

سه شنبه 1397/06/27

برگزاري كلاس ها

 

شنبه 1397/06/31

جمعه 1397/10/21

حذف و اضافه

 

شنبه 1397/07/14

يكشنبه 1397/07/15

مهلت درخواست حذف اضطراري

 

دوشنبه 1397/07/16

چهارشنبه 1397/09/28

مهلت اجراي حذف اضطراري

 

دوشنبه 1397/07/16

دوشنبه 1397/10/03

ارزشيابي اساتيد

 

سه شنبه 1397/10/04

جمعه 1397/10/14

ثبت نام مقدماتي 3972 

شنبه 1397/10/08

يكشنبه 1397/10/09

امتحانات

 

شنبه 1397/10/22

يكشنبه 1397/11/07

   

 

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1398-1397

 

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

 

نيمسال تحصيلي

يكشنبه 1397/11/21

يكشنبه 1398/04/09

 

ثبت نام و انتخاب واحد

 

دوشنبه 1397/11/15

چهارشنبه 1397/11/17

برگزاري كلاس ها

 

يكشنبه 1397/11/21

جمعه 1398/03/24

حذف و اضافه

 

شنبه 1397/12/04

يكشنبه 1397/12/05

مهلت درخواست حذف اضطراري

 

دوشنبه 1397/12/06

چهارشنبه 1398/03/01

مهلت اجراي حذف اضطراري

 

دوشنبه 1397/12/06

سه شنبه 1398/03/07

ارزشيابي اساتيد

 

چهارشنبه 1398/03/08

دوشنبه 1398/03/20

ثبت نام مقدماتي 3981

 

شنبه 1398/03/11

يكشنبه 1398/03/12

امتحانات

 

شنبه 1398/03/25

دوشنبه 1398/04/10

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/18
تعداد بازدید:
755
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.